Problemet med plastföroreningar

Problemet med plastföroreningar är en global utmaning som måste åtgärdas så snart som möjligt. FN:s miljöprogram (UNEP) har rapporterat att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i världshaven. Det kan till och med betraktas från himlavalvet, som vi fått rapporter av...