alt text

Texter från olika branscher

Blogginläggen här är från lite olika delar av handel, bygg, infographics och annat som jag finner intressant.

alt text

Personliga texter

Det mesta du hittar i textväg från oss är personligt, men samtidigt använder vi faktabaserat underlag.

Kategori: Hälsa

Plastföroreningar: tyst hot mot folkhälsan

Problemet med plastföroreningar

Problemet med plastföroreningar är en global utmaning som måste åtgärdas så snart som möjligt. FN:s miljöprogram (UNEP) har rapporterat att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i världshaven. Det kan till och med betraktas från himlavalvet, som vi fått rapporter av...