I takt med den ökade miljömedvetenheten i samhället är det fler och fler som söker efter sätt att göra sitt hem mer hållbart. Anna och Johan är två sådana personer som har tagit steget och gjort förändringar i sitt hem för att bidra till en mer hållbar framtid. Redaktionen...