alt text

Texter från olika branscher

Blogginläggen här är från lite olika delar av handel, bygg, infographics och annat som jag finner intressant.

alt text

Personliga texter

Det mesta du hittar i textväg från oss är personligt, men samtidigt använder vi faktabaserat underlag.

Storbildsskärmar blir mer prisvärt

Det har länge varit så att stora skärmar, särskilt informationsskärmar och ”industritavlor” kopplas samman med enorma kostnader. Skärmar är trots allt något som faktiskt kostar lite oavsett hur vi vrider och vänder på det; trots allt är tekniken avancerad och det är många komponenter som skall användas. Inte minst förut när alternativa skärmteknologier som LED inte var vanliga blev det snabbt kostsamt att anordna riktigt stora skärmar – oftast gick det till så att storbildsskärmar egentligen var många små skärmar som spelade i unison, för att ge illusionen av en enda stor bild på avstånd.

 

Idag finns det dock många bra alternativ för den som önskar ha storbildsskärm för kiosk-aktivitet, streaming eller information. Den tidigare nämnda LED-tekniken har exploderat på alla plan, vilket gör att både LEDk, Q-LED, artificellt ”papper” och andra skärmvarianter är både billiga(re) och vanligare i alla format. När priserna åker ner är det också lättare för både företag och privatpersoner att experimentera och komma fram till nya användningsområden. Det har till exempel blivit vanligare med digital informationstavla trapphus, där istället för miljoner lappar och krångliga system med tvättstugenycklar är systemet rakt av digitalt, vilket underlättar för såväl hyresvärden som gästerna. Hyresvärden kan enkelt ändra all info på tavlan direkt – även om det gäller fler tavlor än en – och hyresgästerna får tillgång till digitala hjälpmedel som bokningssystem, väderinformation, direktkontakt mm.

 

Just storbildsskärmar har blviit populära för event, eller det kanske är rättare sagt så att de alltid varit det – men att de nu blivit allt vanligare längre ner i ”näringskedjan”. Nu är det inte alls omöjligt för en förening eller ett mindre företag att kunna ha en äkta digital storbildsskärm på eventet, företagsmässan eller vid konferens. Eftersom en skärm kan användas på så många olika sätt är det en investering som står sig med åren – och som du kan få stor nytta av, oavsett vem du är eller vilken bransch du är i!